Styret

Styret i Brøttum Brass består av:

Leder: Gina Kristine Bakke Halvorsrud
Nestleder: Anna Nordhagen
Kasserer: Marie Julie Homb Rømo
Styremedlem: Jane Sorken
Styremedlem: Andres Halla
Styremedlem: Erik Sørlien
Styremedlem: Anne Linnea Rømo