Rune F. Johansen

Rune Furøy Johansen (f. 1990) er opprinnelig fra Valdres, og var første student som ble tatt opp til Universitetet i Stavanger sitt nystartede mastergradsstudium i dirigering.
Han ble i juni 2018 uteksaminert, med høyest oppnåelige karakter. Rune har dirigert mange ulike korps og orkestre, blant annet Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen, Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten og Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim. Han har også hatt oppdrag med Sinfonietta Innlandet, Sandnes Symfoniorkester, Stavanger Amatørsymfoniorkester og Jæren Symfoniorkester.

Vi gleder oss til å stifte bekjentskap med Rune denne høsten!