Brøttum Brass er et elitekorps med ca 30 medlemmer i alderen 15-65 år. Vi øver hver tirsdag kl 18.30-21.30 på Brøttum Skole.

I tillegg til at vi gjennom året har konserter i nærmiljøet med både lokale og nasjonale aktører, deltar vi også i større konkurranser som Oslo Brassfestival og NM, der vi de siste årene har fått flere strålende plasseringer.

NM2017 Brottum brass