Brøttum Musikkforenings formålsparagraf fra 1892:
“Brøttums musikforening har til formaal at underholde Brøttums indvaanere med musik ved feste, sammenkomste og udflugter m.m. hvis den er istand til at udføre en del nummere.”

Tidene har nok forandret seg litt på over 100 år og kanskje kan vi si det slik i dag: Musikkglede, spilleglede, samarbeid og samspill, ønske om å glede andre, ønske om stadig å lære mer og stadig nå høyere mål. 

Brøttum har en lang og solid musikktradisjon, og slik startet det hele:
“1892. Efter aftale samledes endel herrer paa Bergseng øvre Søndagen 30.de Oktober, for om muligt at faa en hornmussikforening istand. Foreløbigt blev den satt igang med 6 medlemmer og Joh. Dalsveen fra Lillehammer blir antaget til instruktør. Der blev belsuttet at nye horn skulle inkjøbes untagen vi skulde faa laane Tuba fra avholdsmusikken paa Lillehammer; desuten skulde vi kjøbe Norsk hornmusikkalbum for begyndere. Paa mødet blev ikke noget videre foretaget. Foreningen fik navn af “Brøttums hornmusikkforening” ………..”

På årsmøtet for 1893 ble det vedtatt lover for foreningen. Disse var meget strenge. Det var fastsatt mulkter for for alle slags forsømmelser, fra 30 øre til 30 kr, etter som hvor alvorlig “forbrytelsen” var. Foreningen holdt jevnlige møter, og spilte ved forskjellige anledninger i årene fremover, bl. a. ved jernbanens åpning i 1894 hvor Kong Oskar II var til stede. “Til rig belønning for fremmødet høstede musiken H.M. Kongens ros og meget taknemmelige uttalelser” står det i protokollen. 17. mai var nok en stor dag for foreningen, med både toddy og “et glas” eller to. De spilte også av og til til dans i bygda.

Det ble etter hvert et rikt musikkliv på Brøttum. I 1926 var det både voksenkorps, guttemusikk, strykeorkester og mannskor, hele 80 personer var med. Men korpset har nok også hatt sine nedturer. I protokollen fra 1933 står det f. eks: “Det ser ut som at musikforeningen dette år har vært i toppform, da den ikke har behøvet mere end 14 øvelsesmøter for å optræ ved 12 anledninger.”

Brøttum Musikkforening har hatt en flott utvikling helt fra starten. Det har vært entusiastiske ledere og instruktører som har høynet kvaliteten litt etter litt. Særlig skal kanskje nevnes Asbjørn Haug som var medlem og dirigent i foreningen i tilsammen 63 år. Han kan betegnes som Brøttums samlende musikalske midtpunkt hele sitt voksne liv. Et virkelig løft for foreningen kom i 1982, da musikkforeningen for første gang deltok i NM for Brass. Korpset har i løpet av 1980/90-tallet utviklet seg til å bli et brassband av meget høy kvalitet. De hevder seg blant Norges beste korps og innehar en helt spesiell posisjon blant korps i Hedmark/Oppland. Det har vært en drift preget av entusiasme og optimisme, og det har blitt satset seriøst, først og fremst med tanke på kvalitet og på musikalsk utvikling. Brøttum Musikkforening gir et godt musikalsk tilbud til musikkinteresserte ungdommer og voksne i regionen som ønsker en ekstra utfordring, eller som ønsker å satse videre på musikk. BMF har fostret mange dyktige musikere. Besetningen består av ca 35 medlemmer, som først og fremst rekrutteres fra Brøttum, men også fra nabokommunene. Musikkforeningen har et godt samarbeid med Brøttum Skolekorps.

Brøttum Musikkforening er i dag kjent som Brøttum Brass og har ved en rekke anledninger gjort seg bemerket i både nasjonale og internasjonale konkurranser. I 2003 vant de 2. divisjon i NM med sin framførelse av Dances and Arias og avsluttet sesongen med å gå helt til topps i B-section i EM for brassband i Bergen. Også i 2014 vant de sin divisjon i NM, med A London Overture av Philip Sparke under musikalsk ledelse av John Philip Hannevik.De toppet oppturen fra 2014 med nok en strålende plassering i årets NM (2015) og sikret opprykk. Brøttum Brass er i dag et etablert 1. divisjons korps.

 

BMF

 

  Foto: Fotograf Normann