Kommende konserter

Brøttum Musikkforenings formålsparagraf fra 1892:

“Brøttums musikforening har til formaal at underholde Brøttums indvaanere med musik ved feste, sammenkomste og udflugter m.m. hvis den er istand til at udføre en del nummere.”Tidene har nok forandret seg litt på over 100 år og kanskje kan vi si det slik i dag: Musikkglede, spilleglede, samarbeid og samspill, ønske om å glede andre, ønske om stadig å lære mer og stadig nå høyere mål.

Grasrot Plakat Helside

Vi er på Spotify :)!

siddis 16

 

© Brøttum Brass – Cato Halvorsrud
spare